News

News

Wednesday
April, 24

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇတူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇထူင် ။

ဝၼ်းထီႉ 06 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 06 ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႈ တႃႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၼိဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၽၢတ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၶိၼ်ဢုၵ်း ၊ တႃႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ 28 ထူင် ၼႆၶႃႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 10 လႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 190 ထူင် တီႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင် 357 ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ။

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၽၢႆႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼႃႈၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သေ ၼႃႈႁိူၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (08:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (16:00) မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...