News

News

Friday
September, 29

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈသွင်ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ

သၢႆသိုၵ်း RCSS  တင်း တေႃႉသၢင်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢိူင်ႇတေႃႇသၢင်ႇ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  သေ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းသဵင်ႈ ။

တင်ႇတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ တေႃႇထိုင်ထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႉသၢင်ႇ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊  ၵလွင်းဝွင်း ၊ ၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ ၊ ပႃႇၶႃး ၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ ပၢင်ႁူႈ၊ ပၢင်ႇတွင်း ၊ လွႆယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၸုမ်း လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇသွၼ်ႈ တီႈလွတ်ႈ ၽေး ႁိမ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင် ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်း  ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇပူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵလွင်းဝွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵတႅင်းလူင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းၽႂ်သေၵေႃႉ  ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႉ ပၢႆႈယူႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်းၼႆၶႃႈ ။

ဝၢၼ်ႈတႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇ တေႃႉသၢင်ႇ လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  –  ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်း ၵႂၢမ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ  ပေႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁွတ်ႈၸိုင် ၵႆမူမႃတေဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈမူတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ၼႆၶႃႈ ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်း rcss  သုတ်ႉထွႆလုၵ်ႉ တၢင်းတေႃႉသၢင်ႇ လူင်းမႃးတင်း ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းမႃးၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း တင်းၼမ်၊  ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈယိုဝ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်သေလူင်းမႃးထိုင်တီႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ ႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်းယူႇတင်းၵျွၵ်ႉမႄးမူတ်းမူတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆၶႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယႃႉတဝ်ပေႉၵိၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈထုၵ်ႇတၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၶႃႈ ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ  ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်ၼႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၢႆသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း သၢႆသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...