News

News

Tuesday
July, 16

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ယွၼ်းငိုၼ်း တႃႇသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်ႇပွမ် တီႈၵူၼ်းၵၢင်လၢႆ ၵူၼ်းၵဝ်း ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းဝႆႉသေ မၢပ်ႇၸီႉၼႄး ၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ယူႇ ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ မႃးလိူဝ်ႁႅင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းလၢမ်းၽေႈၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19 မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃလွၵ်းလၢႆးမၼ်း တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ    တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸွႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် သေၵမ်း ။

ၵူၺ်းၵႃႈ  မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸုမ်းၵၢင်လၢႆၵူၼ်းၵဝ်း ဢဝ်းၶၢဝ်ႇၽၢင်းသေ မၢပ်ႇၼႄး ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵျွၵ်ႉမေး ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေသမ်းပၼ် ယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19  ပေႃးသမ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 45000 ပျူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႄႈၵႂႃႇ Socail Online တင်းၼမ် ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း လႄႈ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 45000 ပျူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး ၊ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇလႆႈယွၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်ၼၼ်ႉလႃးလႃးၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်မႃးယူႇၶႃႈ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ  တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်း တေၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ် တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ  ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၸုမ်းယႃႉၵဝ်း ဢၼ် လႂ် ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တူၺ်းၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၵႂႃႇ  ယႃႇပေၵႂႃႇယုမ်ႇ ၶၢဝ်ႇလိပ်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၶၢဝ်ႇပွမ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉသေၵမ်း ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

SSPP/SSA 05/10/2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢင်း လၢမ်းတႅမ်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ တင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04/10/2021 ၼၼ်ႉ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- July-2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA သွၵ်ႈတဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႆၶႃႈ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလိုဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ပီႊတီႈမူႇၸေႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ

မီးၶၢဝ်ႇႁူင်းလိုဝ်း ၼိူဝ် Facebook Social Media ဝႃႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ...