News

News

Wednesday
July, 17

ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလိုဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ပီႊတီႈမူႇၸေႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ

မီးၶၢဝ်ႇႁူင်းလိုဝ်း ၼိူဝ် Facebook Social Media ဝႃႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ ။

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸုမ်း ၵဵပ်းယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁႃတီႉၺွပ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ၶူပ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၵူၼ်း ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 5 သႅၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်လူင်ဝႆႉယူႇ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ  ၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တီႈတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈပွႆႇၵူၼ်း ၸွပ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇ သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ် လိုဝ်းႁူင်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ၊ ဢမ်ႇမီး ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၊ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ  SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇတီႉၺွပ်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသေၵေႃႉ ၼႆၶႃႈ ။

ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်းဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဢႃႇယူႉ  9  ၶူပ်ႇ တီႈမူႇၸေႈ ပႃးတင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ၶၢဝ်ႇလႅၼ် ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်းတီႈၵမ် ဢမ်ႇမီး လၵ်းထၢၼ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၽၢၼ်ႇသၢင်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် တင်ႈၸႂ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်ၸုမ်းသေၸုမ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၶၢဝ်ႇ ပွႆႇၶၢဝ်ႇၽၢင်းလွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁေၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၸုမ်းလႂ် ၵဵပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်း ၵၼ်ဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

SSPP/SSA 05/10/2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢင်း လၢမ်းတႅမ်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ တင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04/10/2021 ၼၼ်ႉ...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ယွၼ်းငိုၼ်း တႃႇသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်ႇပွမ် တီႈၵူၼ်းၵၢင်လၢႆ ၵူၼ်းၵဝ်း ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းဝႆႉသေ မၢပ်ႇၸီႉၼႄး ၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ယူႇ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- July-2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA သွၵ်ႈတဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႆၶႃႈ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...