News

News

Thursday
June, 20

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း Webside Taifreedom.com တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈၸွမ်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်း RCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် တင်ႈၸႂ်ႈမၢပ်ႇၼႄး ၸိုဝ်ႈသဵင် SSPP/SSA ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉလႄႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈပွင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းလႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းRCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ။

ၼႃႈတီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းသၼ်လွႆႁူၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၼၢင်း ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယူႇႁူမ်းၸွမ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင် ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း  SSPP/SSA ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉဢီးဢွၵ်ႇ သၢႆသိုၵ်း RCSS မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၽိုတ်ႉဢီး သၢႆသိုၵ်း RCSS သုတ်ႉႁူၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉလႂ် တိုၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈ webside Taifreedom ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတင်ႈၸႂ်ၸႃႉၵဝ်းမၢပ်ႇၼႄးၸိုဝ်ႈ သဵင် SSPP/SSA လူႉၼဝ်ႈလၢႆလၢႆလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသေ မၢပ်ႇၽၢမ်း လႃႈလီတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉတႄႉ  ။

ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉ သင်တေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၸိုင် ႁႂ်ႈမီးၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်တင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄး လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆႉ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းလၢမ်းလိမ်းတႅမ်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...