News

News

Friday
September, 29

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း Webside Taifreedom.com တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈၸွမ်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်း RCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် တင်ႈၸႂ်ႈမၢပ်ႇၼႄး ၸိုဝ်ႈသဵင် SSPP/SSA ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉလႄႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈပွင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းလႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းRCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ။

ၼႃႈတီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းသၼ်လွႆႁူၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၼၢင်း ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယူႇႁူမ်းၸွမ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင် ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း  SSPP/SSA ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉဢီးဢွၵ်ႇ သၢႆသိုၵ်း RCSS မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၽိုတ်ႉဢီး သၢႆသိုၵ်း RCSS သုတ်ႉႁူၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉလႂ် တိုၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈ webside Taifreedom ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတင်ႈၸႂ်ၸႃႉၵဝ်းမၢပ်ႇၼႄးၸိုဝ်ႈ သဵင် SSPP/SSA လူႉၼဝ်ႈလၢႆလၢႆလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသေ မၢပ်ႇၽၢမ်း လႃႈလီတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉတႄႉ  ။

ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉ သင်တေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၸိုင် ႁႂ်ႈမီးၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်တင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄး လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆႉ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းလၢမ်းလိမ်းတႅမ်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...