News

News

Thursday
September, 28

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸွမ်း သေ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၸူႉၵၼ် ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်းဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ-10 / လိူၼ်ဢေႇပိူဝ်ႊ -2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ သႅၼ်ပၢႆး ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ မႃးၽႅၼ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၽွင်းၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ ၵူႈႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈ ဝၢင်း ၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈ တူၺ်းၵူႈႁိူၼ်း ပေႃးမီး ၶူဝ်းသိုၵ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိုင် တေၽဝ်ႁိူၼ်းပႅတ်ႈ ၼႆ လွၵ်ႈငိူတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ဝႆႉယူႇ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း  သေ ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသႅၼ်ပၢႆး တင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶီႇၵႃး ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း  ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ပၼ်သင် တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၵႂႃႇၸူႉၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်းၼမ်ႉ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွၵ်ႈ တဝ်ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်း မီးၵွင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ပေႃးမီးၸိုင် ႁိူၼ်းၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းတေၽဝ်ပႅတ်ႈမူတ်း ပႃးၸဵမ်ႁိူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ၼႆ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သၢႆသိုၵ်း RCSS ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႃႇသၢႆၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်း ၵုင်းသႃႇၶဝ်ႈမႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉၼွင်ဢၢင်ႇမႃး ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမူး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်သၼ်လွႆႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS တိုၵ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ဝႆႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၼုၵ်ႈထွႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ။ ၸိူဝ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းလင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ပေႃးဢဝ်ၽၢႆႇၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း 25 သေ သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး သေပွၵ်ႈ ဝၢႆးသေ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် SSPP/ SSA တူင်ႉၼိုင်ထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ် RCSS မႃးႁွတ်ႈထိုင်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လိူဝ်သေ တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မႃးတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...