News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

February 3,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:00 မူင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တမ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း၊ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-23.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇမိူင်းလူင် ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(24)ၵေႃႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(5)ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း(12) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(43)ၵေႃႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေႈၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တႄႇၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၶိုၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပၢႆးမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် လွၵ်းလၢႆးၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် Diversity to Unity သေ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉႁၢၼ် Comradeship သေ ပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်၊ ၸုင်ၸၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၼိမ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပေႃးတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉဢမ်ႇမီးၸိုင် ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး(BRI) ဢၼ်တေလတ်းၽၢၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ-မၢၼ်းတလေး” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ ဝၼ်းထီႉ-23.01.2021

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ထတ်းႁႃမူၼ်ႉမႄး ထွၼ်ထႅမ် တီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်းယွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်တပ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊ ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူမ်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူပ်းလင် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ“ ၵူႊတပ်ႉ ၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉသေ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼီႊ” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...