News

News

Wednesday
September, 27

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းထတ်းတူၺ်း တီႈၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

December 1,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်ႊယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼွတ်ႈ သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး၊ ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၶႅမ်ႉ။ ယႃႇပေမိုင်ႉသူႇယႃႈၼွၼ်းလိုၵ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇမိူၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝႃႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးထူပ်းသူၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇမႃးတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်သူ။ ႁဝ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်။ ႁဝ်းမၵ်ႉဝၢၼ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမၵ်ႉဝၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸင်ႇ ႁဝ်း ႁႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်း ႁဵၼ်း။ တီႈဢၼ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉလႂ်၊ ၸွႆႈထႅမ်လွတ်ႇၼမ်ႉ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ၼႃႈဝၢၼ်ႈလႄႈ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေၸွႆႈထႅမ် ၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈၼႆႉ လႆႈတေႇႁႅၵ်ႈႁဵတ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉသေ တၢင်းၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ(2)လၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (Wheel Loader) ဝီးလူဝ်ႇ တႃႊ(1)လမ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလီငၢမ်းယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸေႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ႁဵတ်းၶူဝ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ တႃႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-08-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 -08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ‌ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 /23 -08-2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉၸွႆႈဢဝ်သၢႆး သိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-08-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်း/ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/31-07-2023 ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...