News

News

Thursday
June, 20

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းထတ်းတူၺ်း တီႈၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

December 1,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်ႊယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼွတ်ႈ သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး၊ ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၶႅမ်ႉ။ ယႃႇပေမိုင်ႉသူႇယႃႈၼွၼ်းလိုၵ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇမိူၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝႃႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးထူပ်းသူၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇမႃးတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်သူ။ ႁဝ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်။ ႁဝ်းမၵ်ႉဝၢၼ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမၵ်ႉဝၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸင်ႇ ႁဝ်း ႁႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်း ႁဵၼ်း။ တီႈဢၼ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉလႂ်၊ ၸွႆႈထႅမ်လွတ်ႇၼမ်ႉ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ၼႃႈဝၢၼ်ႈလႄႈ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေၸွႆႈထႅမ် ၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈၼႆႉ လႆႈတေႇႁႅၵ်ႈႁဵတ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉသေ တၢင်းၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ(2)လၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (Wheel Loader) ဝီးလူဝ်ႇ တႃႊ(1)လမ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလီငၢမ်းယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...