News

News

Tuesday
September, 26

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

December 3,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈ ႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ် Covid-19 တမ်ႈတီႈၵျွင်းဝိႁၢၼ်ႇၼိၵျေႃးထႃႇရူင်ႇ ပၢင်မႂ်ႇ သုင် ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသူႉရိၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၶဝ်ႈပႃး လုင်းၸရေးၼူႉ ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ မေႃယႃၸၢႆးတၢၼ်းဢူး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းယႃ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း၊ မေႃသွၼ်ၸၢႆးမူၼ်းထုၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပူင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇ သုင်၊ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈထၢင်ႇၸေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈငႃႉတႂ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇသၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်မၢၵ်ႇတီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇငူး၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်တူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈထွၼ်ႇငိၼ်းၸွမ်းမွၵ်ႈ(155)ၵေႃႉ ယူႇ။ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉ တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈမေႃၵုမ်းထိင်းလုမ်းလႃး လွင်ႈယူႇလီၸိုၼ်ႈ သႂ်၊ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ယႃႈႁႂ်ႈၾႆးမႆႈပႃႇမႆႉ ထိူၼ်ႇ ၶိူဝ်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...