News

News

Tuesday
September, 26

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉသၢၼ်လွႆလၢၼ်း ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႃးၶႃႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7) တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Featured in:

December 20,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:45 မူင်း တေႃႇထိုင် 4:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၸိုဝ်ႈၸုမ်း “ႁူမ်ႈႁႅင်းပၢင်မႂ်ႇသုင်” လႄႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢၼ် တပ်ႉဢိူမ်ႈၸမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸိုဝ်ႈၸုမ်း “ သၢႆၼမ်ႉသႃႈ” လႆႈၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် “ႁူၺ်ႈငိုၼ်း” ဢၼ်ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈမီးဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး ၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသၢၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈ ၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႇမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မိုတ်ႇၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...