News

News

Tuesday
September, 26

ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ

December 9,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:45 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်း ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ  ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈထုင်ႉသူၼ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ႁိမ်းၽင်ႇမေႈၼမ်ႉငႃႉ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်း သူႈၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈသူၼ်ၽင်ႇၼမ်ႉငႃႉ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

တီႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တူၵ်ႇၼၢႆႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တီႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၼႆႉ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃယူႇႁူမ်ႈ ႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းလႆႈထိုင် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈ လိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၵမ်းသၢင်ႉသၢင်ႉ။ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇဢၼ်တြႃးသေ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးလုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶွၼ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ တီႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶွင်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈထတ်းတူၺ်းဢတိၵ်ႉ ၶၢဝ်း ယၢမ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး၊ ပိတ်ႉၸူၵ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢႃႊၼႃႇၵၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈသူၼ်ၽင်ႇၼမ်ႉငႃႉ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ (...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 /...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 52 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:16 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 9 : 56 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500)...