News

News

Tuesday
July, 16

ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ

December 9,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:45 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်း ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ  ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈထုင်ႉသူၼ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ႁိမ်းၽင်ႇမေႈၼမ်ႉငႃႉ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်း သူႈၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈသူၼ်ၽင်ႇၼမ်ႉငႃႉ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

တီႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တူၵ်ႇၼၢႆႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တီႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၼႆႉ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃယူႇႁူမ်ႈ ႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းလႆႈထိုင် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈ လိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၵမ်းသၢင်ႉသၢင်ႉ။ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇဢၼ်တြႃးသေ တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးလုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶွၼ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ တီႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶွင်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈထတ်းတူၺ်းဢတိၵ်ႉ ၶၢဝ်း ယၢမ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး၊ ပိတ်ႉၸူၵ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢႃႊၼႃႇၵၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁၵ်ႉ တီႈသူၼ်ၽင်ႇၼမ်ႉငႃႉ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁေႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

RCSS မှ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မူများကြောင့် SSPP/SSA နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတစ်ချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်အတွင်း လူပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ် မတော် SSPP/SSA စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲဝင်တစ် ချို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့...