News

News

Friday
September, 29

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ ၸွႆႈထႅမ် SSPP/SSA ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵႅတ်ႇၶႄၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပွၵ်ႈၵမ်း(4)

SSPP info

December 18, 2020

ၽူႈတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႅတ်ႇၶေ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 (COVID-19) ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(4)။

ဝၼ်းထီႉ 18.12.2020 ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်း ၵႅတ်ႇၶေၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၸွႆႈထႅမ်မႃး ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း-20,500  ဢၼ်၊ သိူဝ်ႈ BPE- 700 ၸုမ်ႇ၊ ၶိူင်ႈ ႁႄႉၼႃႈ-1400 ဢၼ်၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းတႃႇၼုင်ႈယူႇၼႂ်း ၵရၢၼ်ႊတိၼ်း-200 ၸုမ်ႇ၊ မူင်မိုဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈ-2100 ၵူႈ၊ မၢၵ်ႇႁူဝ်တိုဝ်းပွၵ်ႈလဵဝ်-2100 လုၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ်-80 ဢၼ်၊ ၶိူင်ႈတႅၵ်ႇလူမ်းၼၢဝ် (တႃႇမူဝ်ႇမီႇတႃႇ)-430 ဢၼ်၊ ၵျႄႇလၢင်ႉမိုဝ်း-1900 တဝ်ႈ၊ ၶိူင်ႈတႃးမိုဝ်း-125တဝ်ႈ၊ မူင်မိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်း ႁူင်းယႃ- 2600 ၵူႈ၊ ၵွၼ်ႈသီ-250 ၵွၼ်ႈ၊ ၶိူင်ႈသိတ်းမူင်ႈမႅင်း-20 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းမူင်ႈမႅင်း-80 ပုင်း၊ လႄႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်တပ်ႉႁၢၼ်မိူင်းၶေႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ-150,000ဢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်း ၶႄႇ 344078.5 ယွၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶေႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈၵိုင်ႇဢၢပ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...