News

News

Saturday
September, 30

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီ တီႈမိူင်းပေႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

December,20,2020

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶလရ 79 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ 99 ႁႅင်းၵူၼ်း(60) ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉဢူၺ်း လီတီႈလွႆၵွင်းတုၺ် ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸေႈဝဵင်းပၢင်သၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 19.12.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:56မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလရ (79)လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶမ်း ၵႂႃႇ တၢင်းပဵင်းဢွႆႈသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆၵွင်းတုၺ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်း 8:15 မူင်းၼၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ၊ ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၵွင်းတပ်ႉ 105 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် 120 ယိုဝ်းၸွႆႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ 12 လုၵ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉၽႂ်။

တပ်ႉဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်လွႆၵွင်းတုၺ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(15)ပၢင်ႇသၢႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၶႅင်ႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉယူႇ သဝ်းၸွမ်းၵၼ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ႈဢေႃးၵတ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ယူႇတီႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ် တီႊၸိမ်ႊပႃႊသုတ်းၼႆသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းယင်းၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းTNLA (2)ပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...