News

News

Friday
September, 29

“ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း (9,500,000)ၵျၢပ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၵျွင်းသွမ်းမႂ်ႇ၊သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း တီႈသြႃႇၸဝ်ႈ ဝီႉႁၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်း(ထုင်ႉၸလၢၼ်း) တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ”

ၶၢဝ်ႇ – SSPP Info

ဝၼ်းထီႉ – 04.12.2020

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04.12.2020 ယူႇတီႈသြႃႇၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈဝႃႇရိၼ်တ ၵျွင်းႁူဝ်လၢၼ်း မႅတ်ႉတႃႇလူႇၶၢမ်ႇထိုင်မႃးသေ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိူင်းထိုင်ႁႂ်ႈပေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင်ၵၢၼ်ၽႄႈတိုၼ်းသႃႇသၼႃႇလႄႈ တႃႇၼၽွၼ်းတၢင်းလီ လုၵ်ႈတပ်ႉၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတင်းသဵင်ႈသေ ၸွင်ႇလႆႈၼွပ်ႇၵၢပ်ႈလူႇတၢၼ်းထိုင် ငိုၼ်း တွင်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၵျွင်းသွမ်းမႂ်ႇ တီႈဝီႉႁၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်း(ထုင်ႉၸလၢၼ်း) တႃႇငိုၼ်း 6,000,000 (ႁူၵ်းသိပ်း သႅၼ်)လႄႈ တႃႇသိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း တႃႇငိုၼ်း 3,500,00 (သၢမ်သိပ်းႁႃႈသႅၼ်) ႁူမ်ႈငိုၼ်း 9,500,00 (ၵဝ်ႈသိပ်းႁႃႈ သႅၼ်)သေ လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈထိုင် တီႈတူဝ်သြႃႇၸဝ်ႈ ဝီႉႁၢၼ်ႇၵျွင်းႁူဝ်လၢၼ်းၵႂႃႇ။

“ဝီႉႁၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း(ထုင်ႉၸလၢၼ်း) ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီဝႆႈသႃသေ တၵ်ႉၵႃႇၶၢမ်ႇတိၼ်ၵျွင်း လင်ႁိူၼ်းတမ်းလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ2017ၼၼ်ႉ ၾႆးသမ်ႉလႆႈမႆႈ ပႅတ်ႈၵျွင်း ႁူဝ်လၢၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇမုင်ႈၼႃႈႁၼ်ထိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ မႅတ်ႉတႃႇလူႇၶမ်ႇထိုင်မႃး” သြႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ဝီႉႁၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်း မႅတ်ႉတႃႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၽြႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းSSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လူႉတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ လႄႈ သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ၽြႃး တီႈၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ တေႃးယႃႉ တၢတ်ႇပႃၶမ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/07/2023 ယၢမ်း 10:...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်တီႇယိူဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တီႇဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/07/2023 ယၢမ်းၵင်ၼႂ် 8:00 တေႃထိုင် 1:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ေသ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- 24/06/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသၢင်ႇၶႃႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 22-06-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...