News

News

Monday
May, 20

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ႁိၼ်လႄႈ ၶူဝ်မႆႉ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)

December 18,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ႁိၼ်လႄႈ ၶူဝ် မႆႉပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢတ်ႇ၊ ၸုမ်း(2)၊ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ႁိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၵႃးၸၢၵ်ႈပႅၵ်ႉၽူဝ်း(1)လမ်း၊ လိၼ်ပုၼ် (Cement) 949 ထူင်၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်(117)ၵိၼ်း၊ သၢႆး(101) ၵိၼ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ(9)ထၢင်၊ ယၢမ်းတႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇႁိၼ်(2)တိူၵ်ႈလႄႈ သၢင်ႉငိုၼ်းသဵင်ႈ(26,499,050)ၵျၢပ်ႈသေ တၢင်းယၢဝ်းၶူဝ်မီး(22)ထတ်း၊ တၢင်းသုင်ၶူဝ်မီး(8)ထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶူဝ်မီး(18)ထတ်း၊ တၢင်းသုင်ၽၢႆႁိၼ် ဢၼ်ဢုမ်ႈႁွပ်ႇၶူဝ်မီး (24) ထတ်း၊ တၢင်းယၢဝ်းၽၢႆႁိၼ် ဢၼ်ဢုမ်ႈႁွပ်ႇၶူဝ်မီး(51)ထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈပိုၼ်ႉၽၢႆႇႁိၼ် ဢၼ် ဢုမ်ႈႁွပ်ႇၶူဝ်မီး(18)ထတ်း ယူႇ။

တႃႇတေၵေႃႈသၢင်ႈပၼ်မႃးၶူဝ်ႁိၼ်လႄႈ ၶူဝ်မႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၸႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢတ်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၽိတ်ႈႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းမေႃမိုဝ်း ဢၼ်လုင်းမႁႃႇဢိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ(21)ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈမႄးတၢင်း လႄႈ ၸွႆႈဢိတ်ႇၶၢဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...