News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈၶမ်းပူင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႃ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)

December 12,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၵပ်း သိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈၶမ်းပူင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႃ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈၶမ်းပူင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႃးၸၢၵ်ႈဝီးလူဝ်ႊတႃႊ(Wheel Loader) 1 လမ်း၊ ၵႃးၸၢၵ်ႈၵိူင်လိၼ်(1)လမ်းသေ တၢင်းၵႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ(15)လၵ်းယူႇ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႃ၊ ဝၢၼ်ႈၶမ်းပူင်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွၼ်း ယူႇႁူမ်ႈၵိုၵ်း ၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼပ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇထင်သဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸွၵ်ႉထိူၼ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽဝၸၼ်ႉယူႇၵိၼ်သဝ်း ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸင်ႇလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်းတိတ်းတေႃႇၸူးဝၢၼ်ႈ တေႃႇ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...