News

News

Thursday
June, 20

သုၼ်ႇလႆႈၼိုင်ႈဝၼ်း မၼ်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)ပီႊ လီၸႃႉၵေႃႈပဵၼ်ပိုၼ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း

November,12,2020

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08.11.2020 ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်သေ ယဝ်ႉၵႂႃႇလီ ငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် တေႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆယူႇ။ တီႈၼႂ်းထူပ်းမိုဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးပၼ်ႁႃသင် တႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၽွၼ်းလႆႈမၼ်းတႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်(ႁိုဝ်) NLD ပေႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ (ႁိုဝ်) USDP ပဵၼ်ထီႉသွင်၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(ႁိုဝ်) SNLD ပဵၼ်ထီႉသၢမ်ဝႆႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း(7)ၶိူဝ်းဝႃႈ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်ဢဝ် တီႈယူႇလႆႈတင်းၼမ်ၼႂ်းၸေႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သလေႇတႆးလႄႈၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း တိုၼ်း ယူႇၸိၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉၼႆ ၽႂ်တိုၼ်းဢမ်ႇထဵင်လႆႈ၊ ပေႉလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈမွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တေၵိုတ်း ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆႁိုဝ် တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႃႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးၼႂ်းထူပ်းမိုဝ်းသေ လီဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႆးဝႆးယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး() ဢၼ်လႆႈတွတ်ႈတႄႉတႄႉမီး()ၵေႃႉ၊ တီႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁၢႆးၵုၺ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်မိူင်းတႆး ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းဢမ်ႇပေႉလႆႈ ပႃႇတီႇတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ် ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း၊ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸေႈဝဵင်းႁၢႆးႁူဝ်း၊ ၸေႈဝဵင်းဢွင်ႇ ပၢၼ်း၊ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တၢင်ႇၸေႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတႄႉတႄႉယူႇ။

ၽူႈၵေႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵိူတ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးတေဝူၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးတေၸွႆႈသင်ၵဝ်၊ တႆးတေၸွႆႈသင်ၵဝ်ၼႆတႄႉ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈၶိူဝ်းတႆးဢၼ်တိုၼ်းၵိုၵ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃႇ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ပီႊမိူင်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမေႃႁၢႆ ဢိူဝ်ႈ–ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵဝ်တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း လူဝ်ႇပႂ်ႉပႃးၵႅတ်ႇၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၵဝ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဝ်တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇပႂ်ႉပႃးၵႅတ်ႇၶေႇ လိၵ်ႈလၢႆးဢိၵ်ႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၾိင်ႈထုင်း ၶိူဝ်းတႆးဢိူဝ်ႈ”ၼႆၸင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈၶိူဝ်းတႆးၸင်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးထူပ်းမိုဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇယႃႉၵဝ်းတဝ် ဢဝ်ႁဝ်းလိုမ်းၽူႈၶဵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ႁဝ်းလိုမ်းတူဝ်ၵူဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅတ်ႇၶေထိင်းသိမ်းပႂ်ႉ ပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇၵွၼ်ႇ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၼႆ ၽူႈၶဵၼ်ၸိုင်ႈ တႆးလႄႈၽူႈၶဵၼ်ၶိူဝ်းတႆးပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ်ၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းပေႃးလိုမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းထၢင်ႇ ဝႃႈပၼ်ႁူဝ်ၶႆႈၽူႈၶဵၼ်ၼႆသေတႃႉ လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶမ်ၶိုမ်းထုၵ်ႇႁႅဝ်ႉၽူႈၶဵၼ်သေတဵၼ်ႈဝႆႉဢိူဝ်ႈၼႆ ယင်းဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇယုမ်ႇယမ်ၽႂ်မၼ်းသေ ဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ ၼႆသေတႃႉ သမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ယႃႉၵဝ်း ဢဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း ဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း တူၵ်းတႅမ်ယေႃႈႁူတ်း သုတ်းၸူး တီႈပိုၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၶိုတ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ် ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇယႃႉဢမ်ႇၵဝ်းၶိုၼ်းၸိုင် မၼ်း တိုၼ်းတေၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉၸေႇမီးၵႂႃႇယူႇၼႆ တိုၼ်းႁတ်းဝႃႈယူႇ။

ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉဝႃႈမိူင်းတႆးသေတႃႉ တႆးႁဝ်းၵူၺ်းပႅင်ႇ တႆးႁဝ်းၵူၺ်းသႅင်ႇ တႆးႁဝ်းၵူၺ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝူၼ်ႉပႃး ၵွပ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႅတ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉယူႇႁိူၼ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈမႄႈဢမ်ႇႁူမ်ႈဢူႈ ႁူမ်ႈဢူႈဢမ်ႇႁူမ်ႈ မႄႈ မၼ်းမိူၼ်ၼႆၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈတူပ်းမိုဝ်းႁုၼ်ႉၶူဝ်လဵၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး သင်။တိုၼ်ႇလႄႈတႆး–လုၵ်ႉလႄႈတႆး–ယႃႇၶၢၼ်ႉ၊ ယႃႇၵူဝ်၊ ယႃႇၵဵင်ၸႂ်ၽႂ် တိုဝ်ႉတၢင်းမီးမႃးၼၼ်ႉ ဝၵ်ႉဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပွင်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁွင်ႉသႅၼ်ၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းၸူမ်းတိလႅမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၽိုင်ႈတႃး ၶူမ်းလႅဝ်း သူင်သုတ်ႇဢၢႆၶႅဝ်းၽူႈၶဵၼ် ပဵၼ်ၼွၼ်ၼႂ်းၼိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၽိူဝ်ႉၼႂ်းလုပ်ႇတႆးၼၼ်ႉ လီထၢမ်တူဝ် ၵဝ်ႇဝႃႈ“ၵဝ်ပဵၼ်သင်တေႉတေႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵဝ်ႁဵတ်းသင်”ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဝိၼ်ႇဝၢႆႇလႅၵ်ႈႁႃ သဵၼ်ႈတၢင်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းတိုၼ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသေၵမ်း။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်သင်?

August 16, 2019 ဢေႃးၵၢတ်ႉ(16) ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(48)ပီႊ လႄႈႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ယုၵ်ႉမိုဝ်းတၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်...