News

News

Thursday
February, 22

ယွၼ်းထိုင် ၽူႈလူၶၢဝ်ႇ/ တူၺ်းၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼိူဝ် ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(Facebook, Wechat, Line) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်သေႇ ယူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶဝ် ယႃႇပေငမ်းငဝ်းဝင်ႇဝိူဝ်ႈၸွမ်း ၶၢဝ်ႇၼိူဝ် လူမ်း၊ ၼိူဝ်လႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းတူၺ်းႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ပိုၼ်ႉသေၵမ်း။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ၊ သင်ႇၶရႁၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးႁၼ်မႅၼ်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ပုၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေသိုပ်ႇသူင်ႇ(share)သေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇဢွၼ် ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁဝ်ႉႁဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ လၢႆးႁဵတ်းလႄႈလၢႆးလၢတ်ႈဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လီၵႃႈၼၢၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်သိုပ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ သေႉသွမ်းၼိူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉဢိၵ်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ဝႆႉပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽူႈၶဵၼ်ပဝ်ႇ ပဵၼ် သဝ်ႇၽူႈႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵတ်ႉပွမ်(Sai Sai Shur Harn, we love Tai, Ngao Leng Hun Mai,Sai Lone, ယိင်းသၢဝ်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ Killi Killi Killi) ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉတၢင်ႇ လွင်ႈသေႇယူင်းပူင်းၸ ပဵၼ်တႅမ်တႆး ဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသေႉသွမ်းၶႃႉၶၢႆ ၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ယိူင်းတိုၵ်းတေႃးသေၸုမ်းၸုမ်းလႄႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်တူဝ်သေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈသင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သူၼ်းတုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းႁေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ႁဵတ်းလႃးလႃး။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ ၵဵဝ်ႇၼႃႈတီႈ၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵဵဝ်ႇတပ်ႉ ဢူၺ်းလီ၊ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းပၢႆးသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ထၢမ်မႃးလႆႈတီႈ Email, [email protected] ၊ လႄႈမၢႆၽူင်း-09893382336 ၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉတွပ်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ် သၢၼ်ၶတ်း တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇတွပ်ႇပၼ်လႆႈၼႆ ၸင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ပီႊ2020 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝိမ်ႊပႃႇ(23)

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (Jetfighter ) ၼိုင်ႈလမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၶျႃးၵလူဝ်း ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...