News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇသႅၼ်းဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇထုၵ်ႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်သေတၢႆႇဝႆႉၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် လႃသဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

04-10-2020
ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ သႅၼ်းဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်သေ တၢႆဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် လႃ သဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01-10-2020 မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈႁိမ်း ၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင်လႃသဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ တီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမွၵ်ႈ 7 လၵ်း ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၶူဝ် ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငမ်းသေ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ်ၸွႆႈ တၢင်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မိူဝ်းသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်တူဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းထူၺ်းငႄႇ ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသေး ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလွႆ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႉမၢႆ (10) သေ မၼ်းၼၢင်းတေႇႁၢႆဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30-09-2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၼမ်လိူင်ႇမႃးၵူႈပီႊပီႊလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၢၵ်ႈၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ယင်းၵႆႉမီးပႃးၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းသေ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႆႈ မႃးၼႆ ၵႆႉၵႆႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၽုၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း သူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈယၢမ်း လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...