News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇသႅၼ်းဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇထုၵ်ႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်သေတၢႆႇဝႆႉၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် လႃသဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

04-10-2020
ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ သႅၼ်းဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်သေ တၢႆဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် လႃ သဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01-10-2020 မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈႁိမ်း ၼွၵ်ႈတၢင်းၵႃးလူင်လႃသဵဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ တီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမွၵ်ႈ 7 လၵ်း ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၶူဝ် ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်သပေႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငမ်းသေ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶဝ်ၸွႆႈ တၢင်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မိူဝ်းသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽဝ်တူဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းထူၺ်းငႄႇ ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈသေး ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလွႆ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႉမၢႆ (10) သေ မၼ်းၼၢင်းတေႇႁၢႆဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30-09-2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၼမ်လိူင်ႇမႃးၵူႈပီႊပီႊလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၢၵ်ႈၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ယင်းၵႆႉမီးပႃးၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းသေ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႆႈ မႃးၼႆ ၵႆႉၵႆႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၽုၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း သူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈယၢမ်း လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...