News

News

Sunday
October, 1

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း

10-10-2020
ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 10-10-2020 ၼႆႉငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် (100) ထူင် ၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ (50) ၸွႆႉ ၊ ထူဝ်ႇလိူင် (10) ထူင် (ၼိုင်ႈထူင်မီး 32 ၸွႆႉ) ၊ ၵိူဝ် (40) ၸွႆႉ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (17) တိူၵ်ႈ ၊ Mask ဢၼ်တူမ်းသူပ်း (2000) ဢၼ် သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ၵျွင်း ၵွင်းလၢင်း  တၢင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈႁူႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး (1745 ) ၵေႃႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇ ဝူဝ်းယဝ်ႉ လီငမ်း။

တၢင်ႈတေႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 30 – September-2020 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ် October- 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶႆး ၊ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်း ၵေႃႈလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇ မႃး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လီ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇလီဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုတ်း လႆႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

SSPPInfo01/10/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ30-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(4)ၵေႃႉႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေၸွႆႈၵၼ်မႄး သိူဝ်ႇသၢႆး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...