News

News

Sunday
May, 19

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တဵင်ၽၢႆႁဵတ်းၼွင်ပႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)

September 28, 2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၵႅမ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးလႃႉ ၸၼ်ႉသိုၵ်းၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း(10)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃး(28)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း(38)ၵေႃႉသေ ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆ ႁဵတ်းၼွင်ပႃ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA)လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တဵင်ၽၢႆႁဵတ်းၼွင်ပႃ

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတဵင်ၽၢႆ ႁဵတ်းၼွင်ပႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်ႈၼႆႉ လႆႈတေႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။တေႇဢဝ်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇၵႂႃႇၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတူင်ႈၼႃးလႄႈ တိူၵ်ႇႁႆႈၸမ်ပွင်ႇ မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ၸမ်တေသုၵ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေလႆႈႁၢပ်ႇမႃႇပႃးပၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁွပ်ႇၵူႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယူႇ။  

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...