News

News

Tuesday
September, 26

ယွၼ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉသူႇရႃႇ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽေးဢူးပၢတ်ႈထိုင်တူဝ်

ၶၢဝ်ႇ-sspp info

September 6, 2020

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၼႂ်းထုင်ႉႁၢင်ၼႃး တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သႅၼ်းဢႃႇယူႉမွၵ်ႈ 35 ပီ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈဢဝ်လႅဝ်းတႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆယူႇ။

ဝၼ်းတီႈ 6 ဝၼ်း လိူၼ်ၸတိၼ်ႇပႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 02 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလွၼ်ႉ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းလႄႈဢွၵ်ႇလူမ်းယွင်ႇယၢင်ႇသေ ဢဝ်လႅဝ်းႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်ယၢဝ်း တႅင်းသႂ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ တႅင်းတိူဝ်ႉၺႃး တီႈလွၵ်းႁူဝ်ၸႂ် ၽၢႆႇၼိူဝ်ပုမ် မၼ်းၸၢႆးၼိုင်ႈၵမ်း တၢင်းလိုၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇ မွၵ်ႈ 3 ၼိဝ်ႉပၢႆပၢႆ သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈ ၼႆယူႇ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ  လုင်းသူႉလိင်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်ဢူႈ) လၢတ်ႈၼေဝႃႈ “ မီးမႃး 4 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းတူၺ်းမၼ်း ၸႂ်မၼ်းဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၶႃႈ ၊ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသမ်ႉမီးလူမ်းယွင်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ လူမ်းယွင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ၵၢင်ဝၼ်းတေႉဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းတႅင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေတႅင်းၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်သေၵေႃႉၶႃႈ ၊ ႁဝ်းငိၼ်းသဵင်ၵူၼ်းမေႃးသေ မေးမၼ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းၵေႃႈပေႃးပဵၼ်လိူတ်ႈ ပဵၼ်ယၢင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ၊  မၼ်းသမ်ႉၵႆႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်မၼ်းၵေႃႈမီးလူမ်းယွင်ႇသေ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈသင်လီလီ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈတေႉထၢင်ႇမၼ်းၵႂႃႇၽိတ်းၽီမႆႉႁႆး သေ ၽီၶဝ်ႈတူဝ်မၼ်းၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇမွၵ်ႇမေႃယႃၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႃးသမ်းၶဵမ်ပၼ်ဝႆႉသေ ပေႃးမေႃယႃတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်း ယႃၼႆၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ‘’ ဝႃႈၼင်ၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇဢေးၼႆႉ တေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းၵမ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆး သေ မီးလုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊တေႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလူင်းယူႇႁိူၼ်းႁင်းၵွႆး ၊ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပၢတ်ႈ 4 လိူၼ်ပီႊ2020ၼီႊၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလူမ်းယွင်ႇ ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ထိုင်တီႈ ဢူႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းမေး လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃလႄႈ လႆႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...