News

News

Sunday
March, 3

တၢင်းCOVID – 19 ၵိူင့်ၵၢင့်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းလႄႈလၢၼ်ႈၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ တေပိၵ့်ဢိုတ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

September 3,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ့်တိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ့် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵိုင့်ၵၢင့်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ႁၢဝ့်ႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မွၵ်ႈ(995)ၵေႃ့၊ တၢႆ(6)ၵေႃ့ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵိၵ့်လၢၼ်ႇၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ SCANIA

ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇၽေႈလၢမ်း ၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ့် ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ့်တိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆ့ လၢၼ်ႇၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈတေႃ့ တၢင်ႇသူင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတီႈၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ တေပိၵ့်ဢိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယူႇ။လၢၼ်ႇၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈတေႃ့တၢင်ႇသူင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ ၸိူဝ်းတေပိၵ့်ဢိုတ်းၵႂႃႇၼၼ့် ၶဝ်ႈပႃးလူမ်ႊပၼ်ႇၼီႊ Lubini Express ၊ မၢၼ်ႊရႃႇၸႃႇ၊ မျႅတ့်မၢၼ်ႇလႃႇထုၼ်း၊ သူၺ်ႇတွင်ႇယူဝ်ႊ၊ တႅတ့်လၢၼ်း၊ သူၺ်ႇမၢၼ်ႊလႃႇ၊ သူၺ်ႇလုၼ်ႊပျႅၼ်ႇ၊ သူၺ်ႇမၢၼ်းလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး)၊ သူၺ်ႇၸိၼ်ႇၸိၼ်ႇၵျႃႊ(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး၊၊ GI Group Express၊ JJ Express(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး၊ ၸေႈၵႅင်း၊ ပၢင်ႇဢူးလူင်၊ ၵျွၵ့်ပတွင်း၊ ပူးၵမ်ႇ-ၺွင်ႇဢူး၊ ပၶူၵ့်ၵူႇ)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-တွင်ႇတုၼ်း ၵျီး)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မျိတ့်) ၊ ၼိဝ်ႊမၢၼ်ႇလႃႇထုၼ်း၊ ဢၢၼ်ႇတီႇဝိၼ်း၊ သူၺ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သူၺ်ႇမျႅၼ်ႇမႃႇ၊ ငူၺ်ႇၼိၼ်း မၢၼ်ႇလႃႇ၊ မိၼ်းလႅတ့်ဝႃး၊ တူၵ့်ထဝတီႇမၢၼ်ႊ(သီႇပေႃ့-မျိတ့်ၵျီးၼႃး)၊ သူၺ်ႇၵၶျိၼ်ႇ၊ မႁႃႇ၊ ၸေႇ ယႃႊမျႅင်ႇၵျီး ၼႆယဝ့်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...