News

News

Thursday
September, 28

တီႉၺွၵ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး တီႈမိူင်းၶိူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶၢဝ်ႇ SSPP lnfo

ဝၼ်းထီႉ – 07.09.2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.08.2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႃးလၵ်ႉၵႃး ၸၢႆးသၢႆ လၢဝ် တီႈယူႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးသၢႆလၢဝ် ၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၸၢႆးလိူၼ်(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးဝၼ်း ၵေႃႉမႃးလၵ်ႉၵႃးၼႆႉ မၼ်းၵႆႉ မႃးၶၢႆမၢၵ်ႇၵဵင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ သမ်ႉၵႆႉမႃးလၢင်ႉၵႃး တီႈသႅင်ႇၶႃႈႁဝ်းလႄႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်း ထီႉ (24)လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶဝ်မႃးသၢမ်ၵေႃႉ ဝႃႈၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၵႃး တေႁေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆသေ ဢဝ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႈ ပႅတ်ႈ၊ တႆးၵေႃႉမၼ်း ဢၼ်မႃးၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵိုတ်းယူႇတီႈသႅင်ႇၶႃႈႁဝ်း၊ ၶႃသွင်ၵေႃႉတႄႉၵေႃႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶႃဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသင် မႃးၸွမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆသေ ၽၢႆႇပရိၵ်ႈ ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ် ပွႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈမႃးၵႃးၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႃႇလႆႈၵႃးမႃးၶိုၼ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ၸၢႆးလိူၼ်(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁႃတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၶိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵေႃႉလၵ်ႉၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06.09.2020 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၊ ၵႃးဢၼ်ၸၢႆးလိူၼ်(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးဝၼ်း လၵ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ် မျဵဝ်းၵႃး XTRAIL သေ ၵႃႈၶၼ် တေမီး (45)သႅၼ်တေႃႇ(50)သႅၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...