News

News

Tuesday
May, 21

SSPP/SSA ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈသၢင်ႈၼမ်ႉ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်
ဝၼ်းထီႉ-04-08-202                                                    

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇ သၢင်ႈႁဵတ်းၼမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁူႈ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၼမ်ႉၼႆႉ တေႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15-04-2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း (60,00000) (ႁူၵ်းသိပ်းသႅၼ်ပျႃး) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (999) ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်တၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း (16,50000) (သိပ်းႁူၵ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး) ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ (23,00000) (သဝ်းသၢမ်သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းၼႂ်းလုၵ်ႈတပ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 31-07-2020 ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01-08-2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းတမ်းဝၢင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈၼႃႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပၼ်လႄႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉတေႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေသိုပ်ႇၶၢတ်းၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈမႄးတၢင်း လႄႈ ၸွႆႈဢိတ်ႇၶၢဝ်ႈၵၢပ်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ...