News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ (49) ပီႊတဵမ်

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်

ဝၼ်းထီႉ-16-08-2020

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ (49) ပီႊတဵမ် မီးၸွမ် သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16-08-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (1) SSPP/SSA တေႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပိုၼ်းၵႅပ်ႈပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃးလႄႈ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇတၢင်းၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ လွင်ႈတႃႇတေဢဝ်ပႃတီႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈတၢင်း ၼႃႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈ ၼႆ။

 ဝၢႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ လွင်ႈၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးပွၵ်ႈၵမ်း (1)  ဝႆးသေၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၼႄၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်းၵႅပ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 : 45 မူင်းၼၼ်ႉယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် ၸွင်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ် ထိုင်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းသဵင်ႈလႄႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတေႇသၢင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ 16-08-1971 ၼၼ်ႉသေ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေဢွၼ် ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမီးမႃး ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...