News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ (49) ပီႊ

Featured in:

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ်
ဝၼ်းထီႉ-12-08-2020

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ (49) ပီႊဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ (49 ) ပီႊၼႆႉ တေႇၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11-08-2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 16-08-2020  ၶၢဝ်းတၢင်း ( 6 ) ဝၼ်း တေမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၊ ဝႅၼ်သုင် ၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ လႄႈ ၶေႉၶဵင်ႇလႅၼ်ႈဝႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း HRD ၶဝ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA တင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်းတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။  

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ်-  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸုမ်း လဵၼ်ႈႁႅင်း ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၸႂ် လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ၊ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်လဵၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၊ ဝၢႆးသေပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း လဵၼ်ႈၶဵင်ႇ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶႅင်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ပဵၼ် ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ တဵမ် ( 49 ) ပီႊ ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1971 – လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ -16 ဝၼ်း သေ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈ တႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼႆ လႄႈၸင်ႇလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမီးမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...