News

News

Tuesday
September, 26

“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း(5)ၵေႃႉ လူႉတၢႆ(1)ၵေႃႉ”

ၶၢဝ်ႇ – SSPP info

ဝၼ်းထီႉ – 31- 07 -2020

မိူဝ်ႈဝႃး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ(30)ဝၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(4)မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်တိုင် ၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း(5)ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ (1)ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်တိုင် လုင်းဢၢႆႈၶျုင်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(6)ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉယွၵ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် တီႈ ၼမ်ႉမေႃႇႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးလင်လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း လူမ်ႉသဵင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူင်ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵဵင် ဢႃႇယူႉ(4)ပီလႄႈ ဢီႇလၢဝ် ဢႃႇယူႉ(2)ပီတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျေႃႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ(7)ၶူပ်ႇ ဢေးလၢဝ် ဢႃႇယူႉ(8)ၶူပ်ႇ ဢွင်ႇၼၢႆႇ ဢႃႇယူႉ(5)ၶူပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ဢႃႇယူႉ(5)ပီၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် သေ ၽွင်းသူင်ႇယႃတူဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်း 9:40 လႆႈ ႁူႉၼင်ႇၼႆ၊ ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်း ယူႇသဝ်းတင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ ၽွင်းမႃးယူႇၸွမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇ တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်တိုင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းၽေးၸိူင်ႉၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼိုင်ႈပီၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) ၶလယ(419) ယၢမ်ႈမႃး ၼွၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈႁိူၼ်း လင်ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈယၢမ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းလင်ၼႆႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းပႃးၵွင်ႈ ၼႆယူႇ ယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...