News

News

Thursday
February, 22

“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း(5)ၵေႃႉ လူႉတၢႆ(1)ၵေႃႉ”

ၶၢဝ်ႇ – SSPP info

ဝၼ်းထီႉ – 31- 07 -2020

မိူဝ်ႈဝႃး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ(30)ဝၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(4)မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်တိုင် ၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း(5)ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ (1)ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်တိုင် လုင်းဢၢႆႈၶျုင်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(6)ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉယွၵ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် တီႈ ၼမ်ႉမေႃႇႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးလင်လႄႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း လူမ်ႉသဵင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူင်ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵဵင် ဢႃႇယူႉ(4)ပီလႄႈ ဢီႇလၢဝ် ဢႃႇယူႉ(2)ပီတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျေႃႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ(7)ၶူပ်ႇ ဢေးလၢဝ် ဢႃႇယူႉ(8)ၶူပ်ႇ ဢွင်ႇၼၢႆႇ ဢႃႇယူႉ(5)ၶူပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ဢႃႇယူႉ(5)ပီၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် သေ ၽွင်းသူင်ႇယႃတူဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်း 9:40 လႆႈ ႁူႉၼင်ႇၼႆ၊ ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်း ယူႇသဝ်းတင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ ၽွင်းမႃးယူႇၸွမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇ တီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်တိုင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းၽေးၸိူင်ႉၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼိုင်ႈပီၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) ၶလယ(419) ယၢမ်ႈမႃး ၼွၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈႁိူၼ်း လင်ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈယၢမ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းလင်ၼႆႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းပႃးၵွင်ႈ ၼႆယူႇ ယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ