News

News

Tuesday
September, 26

“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ”

ၶၢဝ်ႇ – SSPP Info
ဝၼ်းထီႉ 29 -07 -2020
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမေး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၶျိတ်ႉမွင်ႇ ၵႂႃႇသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် လႄႈ တၢႆထင်တီႈယူႇယဝ်ႉ။


ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢူးၼေႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ပဵၼ်တႄႉပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆး ဝၼ်း 1:30မူင်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊မိူဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႅဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပေႃးတၢႆယဝ်ႉၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၢၼ်ႇတူၺ်းႁွႆးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၼႆႉမီးပဵၼ်(10)ႁူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ၊၊ ဢၼ်ၵႂႃႇႁၼ် မၢၵ်ႇဢွၼ် တၢင်းတႄႉ ပဵၼ်မေးမၼ်းၶႃႈဝႃႇ မေးမၼ်းၸင်ႇဢဝ်မႃးၼႄမၼ်းသေ ဢူးၶျိတ်ႉမွင်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၾႃႉတွႆႇ တူၺ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းသေ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။


ဢူးၶျိတ်ႉမွင်ႇၼႆႉ ဢႃႇယူႉမီး(59)ပီသေ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵိုတ်းဝႆႉတင်းလင်၊ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁၼ်ပႃးထႅင်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...