News

News

Tuesday
July, 16

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ – SSPP/SSA lnfo
ဝၼ်းထီႉ -06 -07 -2020


ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်/ပၢင်ႇၾႃႉ ၵႆႉပၼ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ “ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ သူတွင်ႉမႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်သေ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၵူႈတႃႇသေႇ” ၼႆၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် “ၶူဝ်” ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။


တေႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် မိူဝ်ႈပီ2020ၼီႊ၊ ပၢတ်ႈ(5)လိူၼ် ဝၼ်းထီႉ23ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5-7-2020ၼႆႉယူႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸွႆႈပႃး ၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပေႃး ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇလွင်ႈတႃႇၵႂႃႇမႃးပႆတႄႉတႄႉ၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်း တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း တၢင်ႇၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈ ယဝ်ႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


ၶူဝ်လင်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၶူဝ်ၼမ်ႉၽၢတ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်လင်ၼႆႉ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ လွႆမျၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးပႆလူမ် လႆႈငၢႆႈ၊ ၼႃႈယၢဝ်းၶူဝ်မီး 17ထတ်း၊ ၼႃႈပွတ်းမီး 14ထတ်း၊ တင်းသုင်မီး 12ထတ်း၊ တင်းၼႃမီး 19ပႅၵ်ႉ၊ သၢင်ႉငိုၼ်းသဵင်ႈယူႇ (165)သႅၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇ ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...