News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ – SSPP/SSA lnfo
ဝၼ်းထီႉ -06 -07 -2020


ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်/ပၢင်ႇၾႃႉ ၵႆႉပၼ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ “ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ သူတွင်ႉမႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်သေ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၵူႈတႃႇသေႇ” ၼႆၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် “ၶူဝ်” ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။


တေႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် မိူဝ်ႈပီ2020ၼီႊ၊ ပၢတ်ႈ(5)လိူၼ် ဝၼ်းထီႉ23ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5-7-2020ၼႆႉယူႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸွႆႈပႃး ၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပေႃး ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇလွင်ႈတႃႇၵႂႃႇမႃးပႆတႄႉတႄႉ၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်း တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း တၢင်ႇၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈ ယဝ်ႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


ၶူဝ်လင်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၶူဝ်ၼမ်ႉၽၢတ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်လင်ၼႆႉ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ လွႆမျၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးပႆလူမ် လႆႈငၢႆႈ၊ ၼႃႈယၢဝ်းၶူဝ်မီး 17ထတ်း၊ ၼႃႈပွတ်းမီး 14ထတ်း၊ တင်းသုင်မီး 12ထတ်း၊ တင်းၼႃမီး 19ပႅၵ်ႉ၊ သၢင်ႉငိုၼ်းသဵင်ႈယူႇ (165)သႅၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇ ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...