News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ – SSPP/SSA lnfo
ဝၼ်းထီႉ -06 -07 -2020


ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်/ပၢင်ႇၾႃႉ ၵႆႉပၼ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ “ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ သူတွင်ႉမႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်သေ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၵူႈတႃႇသေႇ” ၼႆၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် “ၶူဝ်” ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။


တေႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် မိူဝ်ႈပီ2020ၼီႊ၊ ပၢတ်ႈ(5)လိူၼ် ဝၼ်းထီႉ23ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မႂ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5-7-2020ၼႆႉယူႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸွႆႈပႃး ၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပေႃး ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇလွင်ႈတႃႇၵႂႃႇမႃးပႆတႄႉတႄႉ၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်း တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း တၢင်ႇၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈ ယဝ်ႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။


ၶူဝ်လင်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၶူဝ်ၼမ်ႉၽၢတ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်လင်ၼႆႉ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ လွႆမျၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးပႆလူမ် လႆႈငၢႆႈ၊ ၼႃႈယၢဝ်းၶူဝ်မီး 17ထတ်း၊ ၼႃႈပွတ်းမီး 14ထတ်း၊ တင်းသုင်မီး 12ထတ်း၊ တင်းၼႃမီး 19ပႅၵ်ႉ၊ သၢင်ႉငိုၼ်းသဵင်ႈယူႇ (165)သႅၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇ ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo23-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်း သဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ21-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

SSPPInfo20-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-09-2023ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉ ႁၢၼ်...