News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇ တၢႆထႅင်ႈ(2)ၵေႃႉ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

June,13, 2020

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ် (2)ၵေႃႉ ၽူဝ်မႄး ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းမႃးႁုင်လေႃးၽၵ်းပၵ်ႉၵိၼ် လႆႈမိူဝ်ႇတၢႆတင်းသွင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 4.6.2020 ၼီႈၼၼ်ႉ လုင်းတီႉ ဢႃႇယူႉ(49)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ် ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ် ၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(7) SSPP/SSA (ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ) လႄႈပႃႈၼၢင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယူႇ(47) ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၵွၼ် ပဵၼ်မေးၼၢင်း လုင်းတီႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းမႃးၵိၼ် ပဵၼ်ႁဵပ်းၶႆႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁုင်ၵိၼ်လေႃးၽၵ်းပၵ်ႉလႄႈမိူဝ်ႇသေ ဝၼ်းထီႉ 5.6.2020 ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈမိူင်းၵၢဝ် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ် ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 8.6.2020 တၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႇႁဵပ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းပေႃႇလႄႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယူတ်းယႃဢမ်ႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 9.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း(3)မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းဢွင်ႇ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇသေ ဝၼ်းထီႉ 11.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း(6)မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းတီႉၵေႃႈ ယူတ်းယႃဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

လုင်းတီႉ+ပႃႈၼၢင်းဢွင်ႇၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်(6)ၵေႃႉ ၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ယိင်း(3)ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၵွၼ် ဢိူင်ႇၼႃးၵွၼ် တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉလပ်ႉ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢတ်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လုင်းမွၵ်ႇ သႅင်+ၼၢႆးမွၵ်ႇသႅင် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႇႁဵပ်းသေလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8,9.6.2020 ၼၼ်ႉ မီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...