News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း တူင်ႇဝဵင်း မိူင်းသူႈ

June,6.2020
By-SSPP/ SSA
ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ 7 တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ 3 တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ ၸၼ်ၶိူဝ်း ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်းတပ်ႉၸုမ်း 702သေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ် တီႈၼမ်ႉလူင်း ၶူဝ်မၢႆ 22 ပၼ်ေပႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ 3 ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ 1 ၵႂႃႇယူႇ။

တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ၸူိဝ်းတိုၵ်ႉၶုတ်းၼမ်ႉတဵင်ၽၢႆ


တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၼမ်ႉလူင်းၼႆႉ တူၵ်မႅၼ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 11289500 ၵျၢပ်ႈသေ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။
ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လၢတ်ႈဝႃႈ ” တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူလီလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်း ၸင်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၵေႃႇသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ႈလူင်(3) ပိူင်ၼႆႉ ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ေမႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး (SSPP/ SSA) လႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်လႄႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ၊ ၶူဝ်မၢႆ 22 လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵပ်း သိုပ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယူမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆယွင်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတပ်ႉၸုမ်း(702) မႃးယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...