News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး တၢႆ(3)ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May, 11,2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) SSPP/SSA တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ် လူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶေႇပွၵ်ႈမႃး သေ လႆႈတၢင်းပဵၼ်မႃးၽႄႈတိူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉ လႆႈတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉၼႆလႄႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႁိူၼ်းလုင်းလႃႉ ထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉမၢႆ(3) လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16.02.2020 ၼၼ်ႉ ၼၢဝ်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸိပ်း၊ ထူၺ်ၸႂ်ၵပ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၸိူဝ်းပဵၼ် ၼၢင်းၶမ်းၶိင်ႇ ဢႃႇယူႉ(10)ၶူပ်ႇ တၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06. 05.2020 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ဢႃႇယူႉ(3)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(06:00)မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(1)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(17:15)မူင်း ၼၼ်ႉ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ တူဝ်ၼၢင်းၶမ်းၼူႉ ဢႃႇယူႉ(17)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(8)ၶူပ်ႇ ၵေႃႈမီးပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19ဝႆႉလႄႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းမေႃယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဝၼ်းထီႉ 11. 05.2020 တေႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ လႆႈထၢင်ႇထိူမ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၼႆႉပဵၼ် ၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈဢမ်သိူင်ႇလပ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးထႅင်းတၢင်း ၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းတၢင်းပဵၼ်မၼ်း ပႆႇပေႃၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူင်းလႃၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ သွၼ်မၼ်းယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈႁိူၼ်းလုင်းလႃႉထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း(9)ၵေႃႉ ယိင်း(6)ၵေႃႉ ၸၢႆး(3)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19သေတၢႆၵႂႃႇ ယိင်း(2)ၵေႃႉ ၸၢႆး(1)ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁေႃႁိူၼ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ/ လုမ်းလႃး မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းသဵင်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...