News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

May 6, 2020

By SSPP/SSA

ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)လူင်းပိုၼ်ႉတီၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်း မၢႆ(9)၊ ၸေႊတွၼ်ႈမၢႆ(4) ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸုမ်းမေႃယႃ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်း ပႆၢးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ- 03/05/2020 ၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်မေႃယႃ(9)ၵေႃႉသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်းၼႆယူႇ။ ဢၼ်လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၶႃးၶဵဝ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸုမ်းမေႃယႃ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်း ပႆၢးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – 03/05/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးၸွမ်မိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်မေႃယႃ(5)ၵေႃႉသေ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈသႅင်ၵႅဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸုမ်းမေႃယႃ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်း ပႆၢးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

သိုပ်ႇသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ – 05/05/2020 ၼႆႉၵေႃႈ မေႃယႃ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်မေႃယႃ(6)ၵေႃႉသေ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်မိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်၊ ၼွင်ၸွမ်ႇ၊ ၼႃးသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ၊ ၼႃးၸီႉလီႉ၊ ၼမ်ႉၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈလူင်(ၵႃႇလ) ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းလမ်ႇလွင်ႈထီႉသုတ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇမႃးၸပ်း/ၽႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း မိူင်းၼႂ်းထုင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၵွင်ႉသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸုမ်းမေႃယႃ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်း ပႆၢးယူႇလီပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...