News

News

Sunday
October, 1

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

May 10, 2020

By – SSPP/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (03/05/2020)ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – 30/04/2020၊ ၶၢဝ်းယၢမ်ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ(15:00)မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃယႂ်ႇသေ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ(15)လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်(1)၊ ႁူမ်ႈ(16)လင် လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (03/05/2020)ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(10) ၶုၼ်ႁၢၼ်/ၸၢႆးဝိ တၢင်တူဝ် ပႃႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူမ်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးမီလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ် ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 3,320,000 ၵျၢပ်ႈ(သၢမ်သိပ်းသၢမ်သႅၼ်ပၢႆသွင်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈတဵမ်တဵမ်)ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်​ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း(15)လင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼိုင်ႈလင်။ ႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းပႃးတၢင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၼႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႇၼႆႉၵူၺ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ(လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ) ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

SSPPInfo01/10/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ30-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(4)ၵေႃႉႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေၸွႆႈၵၼ်မႄး သိူဝ်ႇသၢႆး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...