News

News

Saturday
May, 18

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ

May 10, 2020

By – SSPP/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (03/05/2020)ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – 30/04/2020၊ ၶၢဝ်းယၢမ်ဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ(15:00)မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃယႂ်ႇသေ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီ(15)လင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်(1)၊ ႁူမ်ႈ(16)လင် လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (03/05/2020)ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(10) ၶုၼ်ႁၢၼ်/ၸၢႆးဝိ တၢင်တူဝ် ပႃႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူမ်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးမီလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ် ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 3,320,000 ၵျၢပ်ႈ(သၢမ်သိပ်းသၢမ်သႅၼ်ပၢႆသွင်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈတဵမ်တဵမ်)ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်​ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးမီၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း(15)လင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၶဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼိုင်ႈလင်။ ႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းပႃးတၢင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၼႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႇၼႆႉၵူၺ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ(လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ) ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...