News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

May 10, 2020

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – (10/05/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(08:30)မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သေႃးၸိင်ႇတႃႇ လႆႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၽေးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်း၊ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (03/05/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(14 :00)မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်း ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) လူႉသုမ်းၵႂႃႇ လင်ႁိူၼ်း(6)လင်လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ သၢင်ႉငိုၼ်း(930,000)ၵျၢပ်ႈ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ –  26/04/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း (15:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၸေႊဝဵင်းၵေးသီးမိူၼ်ၵၼ်။ ယွၼ်ႉလူမ်းႁႅင်းၼႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလင်ႁိူၼ်း(7)လင်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – (01/05/2020)ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(1,000,000)ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး

ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၵူႈပီႊပီႊသေဢမ်ႇၵႃး တႃႇဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...