News

News

Sunday
October, 1

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

May 05, 2020

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – (04/05/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(10:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်/ၶမ်းတႆး ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႊတွၼ်ႈ မၢႆ(10) လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16) တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(17/04/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ(17:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ ႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တူင်ႈ၊ ၼမ်ႉမေႃႇႁဵၵ်ႇ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ၼႃးၵေး၊ ၼႃးသေႃႉလႄႈ ပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16)၊ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆ ၵႂႃႇတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး-တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(50)သႅၼ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း (37)လင် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးၵွႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈ ၸႂ်ထိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းယူႇၵူႈပီႊ၊ လူမ်းၵေႃႈႁႅင်းယူႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈမီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၵူၺ်း ၾူၼ်လူမ်းပေႃးႁႅင်းၼႃႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပိဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ သိုင်ႇၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်၊ မႃးၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ပီႊၼႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူႉသုမ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈႁူႉၸွမ်းလႆႈ။ ပေႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈႁႆႊမႄႈၼႃး/ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသၽႃႇဝႁဝ်းလူႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇႁဝ်းဢေႇလႄႈပဵၼ်မႃး၊ လွင်ႈထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ႁေႉၵင်ႈထိင်းသိမ်းၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉၵိင်ႇမႆႉလူင် ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈလူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်း၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး လူမ်ႉတဵင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလူင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၵူႈတႃႇသေႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ-(26/04/2020)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁူမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

SSPPInfo01/10/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ30-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(4)ၵေႃႉႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေၸွႆႈၵၼ်မႄး သိူဝ်ႇသၢႆး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...