News

News

Tuesday
September, 26

ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီႊ

 ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May 21, 2020

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸမ်ႁဵင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးၵွၼ်ၵၢင်။

ဝၼ်းထီႉ 21.5.2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (6:45)မူင်း တေႃႇထိုင် (7:48)မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 800 ပၢႆ သေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႂ်း ပိုၼ်းၸႅၼ်ႇ ပဵၼ်မႃး လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ“ပေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ်ပပ်ႉပိုၼ်းႁဝ်းႁၢႆၼိုင်ႈပပ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပႃလႄႈၼမ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈၽၢၼ်ႇသၢင်းၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းတေ ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉ သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ယႃႇလိုမ်းဝႃႈႁဝ်းပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(Covid-19) သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တေႃႉတႄႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလူင်လိုမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼင်ႈၵူၼ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ယၢၼ်ၵၼ် 3 ထတ်း၊ ၸႅၵ်ႇပႃး ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း၊ တမ်းပႃးၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃးမိူဝ်ႈ 1958 ၼီႈ လိူၼ်မေႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး၊ သိုပ်ႇပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး(SSIA)၊ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(SNUF)၊ သွင်တပ်ႉ SSIA လႄႈSNUF ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉၵူဝ်းၵၢင်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24.4.1964ၼီႈ၊ ထိုင်မႃးပီႊ 1971 ၼီႈၼၼ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး May 21, ဝၼ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႇပိုၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃးၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...