News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႊဝဵင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶၢဝ်ႇ – sspp info

April 9, 2020

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ(5)ၵေႃႉ ၼႂ်းပၢင်ၵၢတ်ႇၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၵူၼ်းယိုဝ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – 08/04/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ(10:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(5)ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်ႈမူင်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (1)လၵ်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉပိုၼ်းတူဝ်၊ တီႈယူႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယူႉ(40)ပၢႆ  (2)ၵေႃႉ၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယူႉ 12 ၶူပ်ႇ (1)ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်းသႅၼ်းဢႃႇယူႉ 40 ပၢႆ (2) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ(5)ၵေႃႉ

ဝၼ်းထီႉ – 09/04/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00) မူင်းၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတဢမ်ႇၶႅၼ်ႈလႅၼ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ(နယ်စည်းမခြား ပရဟိတ သီပေါ) ၶဝ်မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈႁူင်းယႃႇလူင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး(3)ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ၊ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၸၼ်ႇၼဝႃႇရီႇၼၼ်ႉၵေႃႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး(2)ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇၾဝႃႇရီႇ ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ(2)ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ။

လွင်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆႁိမ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးမႃး(4)ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ။ ပၼ်ႁႃတင်း(4)ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇသဝ်းတႃႇသေႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇသူႈလႃႈလီႁတ်းၵႂႃႇမႃး။ တီႈပၢင်သူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈ မဝ်းၵမ် ႁိမ်းၵုင်းမူင်ႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းၵႃးလူင် သီႇပေႃႉ-လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢႆၸိူင်ႉၼႆမႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ပၢင်သူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈၼႆႉ လႆႈယၢႆႈႁၢႆၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ ၶိုၼ်းၶၢႆႉပၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇၼႂ်းယၢၼ်ၵႆသဵၼ်ႈတၢင်း မွၵ်ႈ (1)လၵ်း တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယိုဝ်းၵၼ်တၢႆပွၵ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...