News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2020 April, 13

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းသႂ် လင်ႁိူၼ်း(42)လင်၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်မႅဝ်း လင်ႁိူၼ်း(19)လင်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ လင်ႁိူၼ်း (16)လင် ၼႂ်းၸုမ်း(1) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီႉ 13.4.2020 ယၢမ်း(9)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(11)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းသေ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ(77)လင်ႁိူၼ်း၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ၼမ်ႉမၼ်း (1)တဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်သႂ်၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼွင်ၵူပ်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်မႅဝ်း ၼိုင်ႈၵျွင်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(6)ၶႂၢႆး၊ ထူဝ်ႇလိူင်(6)ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း(6)တဝ်ႈ လႄႈ ၼိုင်ႈၵျွင်းလႂ်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 100000 ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19)ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵွပ်ႈၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁၢမ်ႈလွင်ႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႄႈ တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းလၢႆဝၢၼ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇၵွၼ်ႇ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လူင်(3)ပိူင်၊ ပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...