News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP Info

2020 April, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ (77)လင်ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်သႅင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ (49)လင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ – 15.4.2020 ယၢမ်း(9)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(11:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းမၢႆ(4)၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး သေ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ(126)လင်ႁိူၼ်း၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ၼမ်ႉမၼ်း (1)တဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ဢႃႇလူး(1)ၸွႆႉလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လိူဝ်သေၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ၼိုင်ႈၵျွင်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(3)ၶႂၢႆး၊ ဢႃႇလူး(3)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် (3)ၸွႆႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း(3)တဝ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈလူႇတၢၼ်းပႃးတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၸၢမ်ၵႃး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း(1)တဝ်ႈလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19)ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵွပ်ႈၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁၢမ်ႈလွင်ႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႄႈ တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းလၢႆဝၢၼ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇၵွၼ်ႇ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လူင်(3)ပိူင်- ပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...