News

News

Tuesday
May, 21

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP Info

2020 April, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ (77)လင်ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်သႅင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ (49)လင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ – 15.4.2020 ယၢမ်း(9)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(11:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းမၢႆ(4)၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး သေ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ(126)လင်ႁိူၼ်း၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ၼမ်ႉမၼ်း (1)တဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ဢႃႇလူး(1)ၸွႆႉလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လိူဝ်သေၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ၼိုင်ႈၵျွင်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(3)ၶႂၢႆး၊ ဢႃႇလူး(3)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် (3)ၸွႆႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း(3)တဝ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈလူႇတၢၼ်းပႃးတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၸၢမ်ၵႃး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း(1)တဝ်ႈလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19)ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵွပ်ႈၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁၢမ်ႈလွင်ႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႄႈ တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းလၢႆဝၢၼ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇၵွၼ်ႇ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လူင်(3)ပိူင်- ပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...