News

News

Thursday
February, 22

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP Info

2020 April, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ (77)လင်ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်သႅင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ (49)လင်းႁိူၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ – 15.4.2020 ယၢမ်း(9)မူင်းတေႃႇယၢမ်း(11:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းမၢႆ(4)၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႊဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး သေ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ(126)လင်ႁိူၼ်း၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ၼမ်ႉမၼ်း (1)တဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ဢႃႇလူး(1)ၸွႆႉလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လိူဝ်သေၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိမ် ၼိုင်ႈၵျွင်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(3)ၶႂၢႆး၊ ဢႃႇလူး(3)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် (3)ၸွႆႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း(3)တဝ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈလူႇတၢၼ်းပႃးတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၸၢမ်ၵႃး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)ၶႂၢႆး၊ ထူဝ်ႇလိူင်(1)ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင်(1)ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း(1)တဝ်ႈလႄႈ ၵိူဝ်(1)ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19)ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵွပ်ႈၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁၢမ်ႈလွင်ႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႄႈ တႃႇၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းလၢႆဝၢၼ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇၵွၼ်ႇ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လူင်(3)ပိူင်- ပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...