News

News

Thursday
September, 28

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) SSPP/SSA ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၸုတ်ႇထိူၼ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

April 30, 2020

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) SSPP/SSA ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်းမၢႆပႃႇထိူၼ်ႇသေ လႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 14.4.2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇတႅမ်းတတ်းဢမူႉတြႃး (17)ၵေႃႉသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်းမၢႆပႃႇထိူၼ်ႇသေ ၸုတ်ႇထိူၼ်ႇၸုတ်ႇပႃႇ တႄႇၼႂ်းပၢတ်ႈ(3)လိူၼ်တေႃႇပၢတ်ႈ(4)လိူၼ် ၼၼ်ႉ မီးတြႃးၶၢမ်ႇ(36)ၵေႃႉ၊ တႃႇၵူၼ်း(29)ၵေႃႉၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ၸုတ်ႇလႄႈလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ(6)လိူၼ်၊ တႃႇ(6)ၵေႃႉတႄႉ ၵွပ်ႈလၵ်ႉသူႇယႃႈသေ ဢဝ်ၾႆးလၢမ်းမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ(1)ပီ၊ ဢၼ်လႆႈၸုတ်ႇႁႆႊသေ လၢမ်းမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ(3)လိူၼ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇ ပႃႇမႆႉ၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမူႇပိူင်မီးၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၶၢဝ်းႁွင်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၵူႈပီႊ သေ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေလိူဝ်တိူဝ်းပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းၸုတ်ႇပႃႇထိူၼ်ႇၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...