News

News

Friday
September, 29

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ

April 21,2020

By – SSPP/ SSA

ငဝ်ႈတိုၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ COVID-19 ၼႆႉ လႆႈတေႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸေႈမိူင်းႁူႊပေႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၵူႊဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၸၢႆးဢိၵ်ႇယိင်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၾႃႇသႃႇ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃး တေႉတေႉဝႃႈ ဝႃႈယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ(121)ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေမေႃဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD CEC Members) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၵႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊  ၸေႈဝဵင်းမိူင်ၸၢင်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(6)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 18 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(6)ၵူႈလႄႈ ယႃ သုၵ်ႈမိုဝ်း(Hand Gel) 18 တဝ်ႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႄႈ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်သူႈ တၢင်တူဝ်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင်သေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵႂႃႇယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်တူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢုင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸၢႆး ထုၼ်းဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈမူင်ႈမႅင်း(3)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 4 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ (3)ၵူႈလႄႈ ပူဝ်ႇၸတႃႇ(Poster) 4 ဝႂ် တမ်ႈတီႈၸၢႆးသိူဝ်ႇဢွၼ်ႇမိူင်း ၽူႈတၢင်းတူဝ် ၸၢႆးႁၵ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၸၢင်၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ တေသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း(5)ၸေႈဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...