News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ

April 21,2020

By – SSPP/ SSA

ငဝ်ႈတိုၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ COVID-19 ၼႆႉ လႆႈတေႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸေႈမိူင်းႁူႊပေႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၵူႊဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၸၢႆးဢိၵ်ႇယိင်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၾႃႇသႃႇ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃး တေႉတေႉဝႃႈ ဝႃႈယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ(121)ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေမေႃဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD CEC Members) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၵႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊  ၸေႈဝဵင်းမိူင်ၸၢင်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(6)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 18 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(6)ၵူႈလႄႈ ယႃ သုၵ်ႈမိုဝ်း(Hand Gel) 18 တဝ်ႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႄႈ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်သူႈ တၢင်တူဝ်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင်သေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵႂႃႇယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်တူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢုင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸၢႆး ထုၼ်းဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈမူင်ႈမႅင်း(3)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 4 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ (3)ၵူႈလႄႈ ပူဝ်ႇၸတႃႇ(Poster) 4 ဝႂ် တမ်ႈတီႈၸၢႆးသိူဝ်ႇဢွၼ်ႇမိူင်း ၽူႈတၢင်းတူဝ် ၸၢႆးႁၵ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၸၢင်၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ တေသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း(5)ၸေႈဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...