News

News

Tuesday
February, 27

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ

April 21,2020

By – SSPP/ SSA

ငဝ်ႈတိုၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ COVID-19 ၼႆႉ လႆႈတေႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸေႈမိူင်းႁူႊပေႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇၵူႊဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၸၢႆးဢိၵ်ႇယိင်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၾႃႇသႃႇ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃး တေႉတေႉဝႃႈ ဝႃႈယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ(121)ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေမေႃဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD CEC Members) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၵႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊  ၸေႈဝဵင်းမိူင်ၸၢင်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(6)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 18 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(6)ၵူႈလႄႈ ယႃ သုၵ်ႈမိုဝ်း(Hand Gel) 18 တဝ်ႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႄႈ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်သူႈ တၢင်တူဝ်ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင်သေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း(2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵႂႃႇယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၽႅၼ်တူမ်းသူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈႁႅမ်မူင်ႈမႅင်း (2)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 10 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ(3)ၵူႈ တမ်ႈတီႈလုင်းၸၢႆးဢုင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸၢႆး ထုၼ်းဢေး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ လႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း(Mask) 2000 ဢၼ်၊ ၼမ်ႉယႃသိတ်းၶႃႈမူင်ႈမႅင်း(3)ပုင်း၊ သိူဝ်ႈပီႇပီႇဢီး(PPE) 4 ၽိုၼ်၊ မၢၼ်ႇတႃ (3)ၵူႈလႄႈ ပူဝ်ႇၸတႃႇ(Poster) 4 ဝႂ် တမ်ႈတီႈၸၢႆးသိူဝ်ႇဢွၼ်ႇမိူင်း ၽူႈတၢင်းတူဝ် ၸၢႆးႁၵ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၸၢင်၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ တေသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း(5)ၸေႈဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...