News

News

Sunday
October, 1

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

April 1, 2020

SSPP info

လိူၼ် March 30 ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႇၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈႁိမ်းၸမ်(100)ၵေႃႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယၢမ်း(10:00)မူင်း ထိုင်(11:00)မူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊  တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇၶွင်ႇ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(4) ၸဝ်ႈၼေႃႇၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်တူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမိူင်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ(11.03.2020)သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ(30.03.2020)၊ ၼႃႈယၢဝ်းမီး(54)ထတ်း ၊ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ(6)ႁွင်ႈ၊ ၼႃးပွတ်း(25)ထတ်း၊ သုင်(14)ထတ်း၊ မုင်းလဵၵ်းၵင်ႈဢုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ် ယူႇသဝ်းၵိၼ် သၢင်ႈ၊ မီးတၢင်းတူၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးယၢၼ်ႈၵႆမွၵ်ႈ(7)လၵ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႊပီႊပီႊ၊ ၼႂ်းပီႊ2020ၼႆႉ ယၼ်ႇဝႆႉငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သင်ႉငိုၼ်း(10000)သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် သင်ႉငိုၼ်း (5000)သႅၼ်ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...