News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

April 1, 2020

SSPP info

လိူၼ် March 30 ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႇၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈႁိမ်းၸမ်(100)ၵေႃႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယၢမ်း(10:00)မူင်း ထိုင်(11:00)မူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊  တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇၶွင်ႇ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(4) ၸဝ်ႈၼေႃႇၶိူဝ်းၶဝ် တၢင်တူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမိူင်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ(11.03.2020)သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ(30.03.2020)၊ ၼႃႈယၢဝ်းမီး(54)ထတ်း ၊ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ(6)ႁွင်ႈ၊ ၼႃးပွတ်း(25)ထတ်း၊ သုင်(14)ထတ်း၊ မုင်းလဵၵ်းၵင်ႈဢုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ် ယူႇသဝ်းၵိၼ် သၢင်ႈ၊ မီးတၢင်းတူၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးယၢၼ်ႈၵႆမွၵ်ႈ(7)လၵ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႊပီႊပီႊ၊ ၼႂ်းပီႊ2020ၼႆႉ ယၼ်ႇဝႆႉငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ သင်ႉငိုၼ်း(10000)သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် သင်ႉငိုၼ်း (5000)သႅၼ်ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...