News

News

Thursday
September, 28

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ – SSPP Info / March 30, 2020

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူလီ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၊တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဝၼ်းထီႉ – 23.03.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00)မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် လုင်းၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေႃယႃ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း လႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မေႃယႃ ႁႅင်းၵူၼ်း(21)ၵေႃႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇယူႇ။

တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇၸမ်ႉ – ၶူပ်းၶိုၼ်ႈ၊ ဢႆ၊ မဝ်း၊ ၼၢဝ်၊ တွင်ႉဢိဝ်ႈ၊ ၶူမ်း၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁႅင်းယွမ်း၊ ၽိတ်းလိူတ်ႈ၊ ပဵၼ်ဝတ်း၊ ႁႅင်းသၢႆတႃယွမ်း၊ ၶေႃးၸဵပ်း၊ ထူင်ၶဝ်ႈၸဵပ်း၊ သလိူၵ်ႈ၊ ၸႂ်ၵပ်ႉ၊ သွင်ႁူၼ်၊ တိၼ်မိုဝ်းသၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁူဝ်ၼၵ်း၊ ၶဵဝ်ႈမႅင်းၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၸၢႆး(42)ၵေႃႉ၊ ယိင်း(61)ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၸုမ်းမေႃယႃ ယူတ်းယႃပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇ တူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ။ ၼႂ်းပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ မေႃယႃၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်ပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူတ်းယႃပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...