News

News

Thursday
September, 28

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

By – SSPP/SSA

လိူၼ် March,30ဝၼ်း၊ ပီႊ2020ၼီႊ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ လူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19လႄႈ ႁေႉႁၢမ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်သေ ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ-(26/03/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(08 45)မူင်း တေႃႇထိုင်(09 20)မူင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႊတွၼ်ႈမၢႆ(10)လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(28) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼၼ်ႉသေ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ(19)ယဝ်ႉ ႁၢမ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်း ၶွၼ်ႈၼမ် ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ဝၼ်းထီႉ – 25/03/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈလူင်(ၵႃႇလ)ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၸုတုမ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၶႅၵ်ႇတၢင်ႇတီႈမႃးၼွၼ်းၶၢင်ႉၶိုၼ်း၊ လွင်ႈၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း(14-15)ဝၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီသေ လႆႈတမ်းၸႂ်ယဝ်ႉၸင်ႇႁွင်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...