News

News

Sunday
May, 19

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(798) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉလွတ်ႇၼမ်ႉပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ

March 18,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(798) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း(1,578,000) ပျႃး တႃႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉလွတ်ႇၼမ်ႉသေ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (8) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးယိင်းႁူမ်ႈမီး(184)ၵေႃႉသေ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီး(26)လင် ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ လႆႈၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ တေဢဝ်ၼမ်ႉတီႈလုၵ်းတွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(1580)ဝႃး (4,740)ထတ်းၼၼ်ႉ မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ ၼႆယဝ်ႉ။ၼႂ်းၶၢဝ်းမႆႈပီႊၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇၵုမ်ထူၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ တိုဝ်းလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...