News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (39)

ၶၢဝ်ႇ- SSPP/SSA

March 2,2020

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (39) တီႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။

ဝၼ်းထီႉ- 01- လိူၼ်မၢသ်ႉ-2020 ၼႆႉယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢပ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႇမတီႇလုမ်း ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း ၶူးပူင်သွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ – ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈမီးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် ပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉငၢၼ် ၊ တေလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၊ တေလႆႈထွမ်ႇၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တမ်းဝၢင်းပၼ် ၊ တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးၸႂ်မေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝူၼ်ႉဝႃႈ မီးၵမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးၵမ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်မေႃးယူႇၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေလႆႈယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ယႃႇပေလူင်လိုမ်း၊ တိူဝ်ႉၽႂ် ၵေႃႈလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃ ၸွႆႈထႅမ် ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း လၢႆးၼပ်ႉယမ် လၢႆးမိုဝ်း လၢႆးၵွင်ႈ ၊ လၢႆးတႅင်းႁွၵ်ႇ ၊ လၢႆးၽႅၼ်ႉၼႃႈသိုၵ်း လၢႆးၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်တူဝ်ယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...