News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (39)

ၶၢဝ်ႇ- SSPP/SSA

March 2,2020

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (39) တီႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။

ဝၼ်းထီႉ- 01- လိူၼ်မၢသ်ႉ-2020 ၼႆႉယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢပ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႇမတီႇလုမ်း ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း ၶူးပူင်သွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ – ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈမီးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် ပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉငၢၼ် ၊ တေလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၊ တေလႆႈထွမ်ႇၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တမ်းဝၢင်းပၼ် ၊ တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးၸႂ်မေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမေႃဝူၼ်ႉဝႃႈ မီးၵမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးၵမ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်မေႃးယူႇၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေလႆႈယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ယႃႇပေလူင်လိုမ်း၊ တိူဝ်ႉၽႂ် ၵေႃႈလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃ ၸွႆႈထႅမ် ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း လၢႆးၼပ်ႉယမ် လၢႆးမိုဝ်း လၢႆးၵွင်ႈ ၊ လၢႆးတႅင်းႁွၵ်ႇ ၊ လၢႆးၽႅၼ်ႉၼႃႈသိုၵ်း လၢႆးၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်တူဝ်ယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...