News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်ႉမိင်ႈ ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

March 23,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈ ဝၼ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသွၼ်ႉမိင်ႈၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း တမ်ႈတီႈႁူင်း ႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ပၢင်ပွႆးသွၼ်ႉမိင်ႈၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇၸဝ်ႈသၢဝ်မီး(5)ၵူႈသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈ ငုၼ်း(SSPP/ SSA)လၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈမၢဝ်ႇၸဝ်ႈသၢဝ် လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသုတ်း မုၼ်းပၼ်ၵႂၢမ်းၽွၼ်း မင်ႇၵလႃႇၵူပ်ႉၵူႈၵႂႃႇယူႇ။

ၵေႃႉႁၢၼ်မၢဝ်ႇ ယိင်းႁၢၼ်သၢဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆးလႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃးလႄႈၼၢင်းၸိင်ႇပုၼ်ႉ၊ ၸၢႆးထုၼ်းလႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇၼူႉ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇၽေႇလႄႈ ၼၢင်းၵူမ်ၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းၸၢႆးပီးလႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ-ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇၸဝ်ႈသၢဝ် လႄႈပေႃႈမႄႈပီႊၼွင်ႉ

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးသွၼ်ႉမိင်ႇတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉႁၢၼ်မၢဝ်ႇ ယိင်းႁၢၼ်သၢဝ်ၶဝ် လႆႈသုတ်ႇမုၼ်းပၼ်ၵႂၢမ်းၽွၼ်း မင်ႇၵလႃႇသေ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ပွႆးသွၼ်ႉမိင်ႇၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်(5)ၵူႈၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၽၢၼ်ႇပွင်မီး ၼၼ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပွင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...