News

News

Sunday
May, 19

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (Coronavirus) လႄႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃး

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

February 7, 2020

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ 7.2.2020 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (Coronavirus) ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ (Wuhun Virus) ၼႆႉ ၽႄႈထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်ႈ (28)မိူင်း၊ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်မီး (31164)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းမီး(637)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ယႃၶႅၼ်း မီး (1543)ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ သေတႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မျၢၼ်ႊမႃႊ)ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶေႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၵၼ် ၼမ်မိူင်းၼိုင်ႈယူႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇမႃး တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶေႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ် လႆႈႁၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...