News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (Coronavirus) လႄႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃး

ၶၢဝ်ႇ- SSPP info

February 7, 2020

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ 7.2.2020 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (Coronavirus) ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ (Wuhun Virus) ၼႆႉ ၽႄႈထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်ႈ (28)မိူင်း၊ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်မီး (31164)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းမီး(637)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ယႃၶႅၼ်း မီး (1543)ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ(WHO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ သေတႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မျၢၼ်ႊမႃႊ)ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶေႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၵၼ် ၼမ်မိူင်းၼိုင်ႈယူႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇမႃး တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶေႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ် လႆႈႁၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...